CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN XÃ ĐẮK PLAO NHIỆT TÌNH VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

    Với vai trò Chủ tịch Nông dân xã Đắk plao, anh Nguyễn Văn Bảy tích cực phối hợp cùng NHCSXH huyện Đắk Glong tham gia chỉ đạo trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Quá trình làm việc, anh tham dự đầy đủ các cuộc họp Ban hàng tháng với NHCSXH huyện, UBND xã và Tổ TK&VV để kịp thời nắm bắt các chủ trương chính sách mới về hoạt động tín dụng chính sách để thực hiện tốt hơn vai trò quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách.

Hội nông dân xã Đắk Plao phối hợp với NHCSXH huyện kiểm tra hộ vay vốn

    Hàng năm, phối hợp với NHCSXH huyện thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát các Tổ tiết kiệm vay vốn và hộ vay vốn. Qua kiểm tra nắm bắt, hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn xã để có những kiến nghị, đề xuất kịp thời với lãnh đạo địa phương, NHCSXH huyện về công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã, góp phần giúp cho hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát triển ổn định, bền vững. Anh còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi và các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phối hợp cùng với cán bộ NHCSXH huyện trong công tác tuyên truyền vận động hội viên gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH, vận động các hộ vay vốn thực hiện gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn để thực hiện đúng việc trả nợ phân kỳ nhằm giảm bớt áp lực cho hộ vay khi đến hạn kỳ cuối.
Anh Nguyễn Văn Bảy cho biết: “Định kỳ hàng năm, tôi chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra từng Tổ tiết kiệm và vay vốn và hộ vay vốn. Qua kiểm tra, kịp thời hướng, đôn đốc các tổ trong công tác quản lý vốn cho vay, thu nợ, thu lãi, đặc biệt là công tác xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn của từng Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn không để nợ quá hạn phát sinh. Thực hiện kiểm tra sử dụng vốn của 100% các món vay trong thời gian 30 ngày kể từ khi giải ngân, qua đó nhắc nhỡ hướng dẫn hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay để đồng vốn có hiệu quả cao nhất, để có nguồn trả nợ ngân hàng khi đến hạn”. Đến 17/6/2024, dư nợ tín dụng chính sách do Hội Nông dân xã quản lý đạt 11.648  triệu đồng với 157 hộ vay vốn, không có nợ quá hạn, tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiết kiệm đạt 100%, có 3/3 tổ xếp loại tốt; không phát sinh nợ tham ô, chiếm dụng. Hội thường xuyên củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung công việc được ủy nhiệm.

    Có thể nói, anh Nguyễn Văn Bảy là Chủ tịch Hội Nông dân xã có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, nhiệt huyết với hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách nhận ủy thác. Kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả vốn vay, góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: NHCSXH huyện Đắk Glong

Đánh giá bài viết này