Số ký hiệu

Ngày ban hành

Loại văn bản

Trích yếu

27/05/2024

Thông báo

Thông báo danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy; thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện giải quyết, trả kết quả trước hạn khi nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

09/05/2024

Nghị định

Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ quy định về Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

10/05/2024

Kế hoạch

Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, ATTP, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk Glong

15/04/2024

Quyết định

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Y tế

04/05/2024

Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (5/5-22/5) năm 2024 và 78 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện Đắk Glong

23/04/2024

Kế hoạch

Triển khai, thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

10/04/2024

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “Đắk Glong chung tay cải cách thủ tục hành chính” năm 2024

05/04/2024

Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2024) và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2024

29/03/2024

Kế hoạch

Kế hoạch giao đất giao rừng năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk Glong

22/03/2024

Kế hoạch

Kế hoạch gặp mặt các Hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Glong