BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH HUYỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát số 10/CTr-BĐD ngày 17/01/2024 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. Ngày 13/6/2024, Đoàn kiểm tra Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Đắk Glong do ông Phạm Văn Sinh – Chủ tịch Hội CCB, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên là ông K’ Ngai Giám đốc NHCSXH huyện Đắk Glong và cán bộ NHCSXH huyện đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại xã Quảng Sơn.

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, đánh giá thực tế tại hộ vay vốn.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra hoạt động 02 tổ TK&VV, 04 tổ chức hội nhận uỷ thác và làm việc với Ban giảm nghèo xã. Đoàn đánh giá việc Việc thực hiện văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong việc thực hiện một số nội dung công việc trong quy trình cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác; công tác phối hợp, chỉ đạo thành lập các Tổ TK&VV; Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương; Việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách tại cấp xã, Tổ TK&VV và khách hàng vay vốn.

Trong năm 2024, Ban giảm nghèo xã và các tổ chức hội nhận uỷ thác đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách với doanh số cho vay năm 2024 là 26.632 triệu đồng cho 578 lượt hộ vay; Thu nợ: 13.669 triệu đồng. Chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như chất lượng tín dụng chính sách cấp xã xếp loại tốt. Qua kiểm tra, các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả từ đó tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đã giúp cho 132 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế; 120 hộ gia đình tiếp cận chương trình Hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, 15 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải cho phí học tập; 512 hộ gia đình khu vực nông thôn được vay vốn cải tạo, xây dựng công trình Nước sạch, công trình vệ sinh để cải thiện chất lượng cuộc sống; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 195 lao động tại địa phương; giúp cho 20 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn chuyển đổi ngành nghề; Qua đó, góp phần tích cực trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Sinh – Chủ tịch Hội CCB, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện – Trưởng đoàn kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong việc thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn và kiến nghị với Ban giảm nghèo xã, các tổ chức hội nhận uỷ thác cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi để người dân được nhanh chóng tiếp cận các nguồn vốn; tuyên truyền nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân và tiền gửi tổ viên tổ tiết kiệm vay vốn; các hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động giao dịch xã, lưu giữ hồ sơ sổ sách đầy đủ đúng quy định; xử lý kịp thời các khoản nợ đến hạn không để nợ quá hạn phát sinh; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, từ đó nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Bài và ảnh: NHCSXH huyện Đắk Glong

5/5 - (1 bình chọn)