LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 20 đến 24/4/2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2020

Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020

STT

NỘI DUNG

Thứ 2

(20/4/2020)

 

Thứ 3

(21/4/2020)

 

Thứ 4

(22/4/2020)

 

Thứ 5

(23/4/2020)

Đ/C Trần Nam Thuần - Chủ trì cuộc họp về công tác quản lý và bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng từ đầu năm 2020 đến nay

địa điểm: phòng họp tầng 03 - Trụ sở HĐND - UBND huyện

 

 

 

 

Thứ 6

(24/4/2020)