|
  • :
  • :

Lịch công tác

Lịch làm việc

Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023

Thời gian Buổi Nội dung Chủ trì Địa điểm CQCB
Nội dung
Tham dự Lãnh đạo VP
CV theo dõi
Link dành cho IOS và Android:https://dakglong.daknong.gov.vn/api/Content/Calendar/ics Copy link