Lịch công tác

Lịch làm việc

Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

Thời gian Buổi Nội dung Chủ trì Địa điểm CQCB
Nội dung
Tham dự Lãnh đạo VP
CV theo dõi
Link dành cho IOS và Android:https://dakglong.daknong.gov.vn/api/Content/Calendar/ics Copy link