Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắk Glong năm 2023

Tài liệu đính kèm: Tải về

Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắk Glong năm 2023

Tập tin đính kèm

Tin nổi bật Tin nổi bật