|
  • :
  • :

NHCSXH HUYỆN ĐẮK GLONG - ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2023-2028

NHCSXH HUYỆN ĐẮK GLONG

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2023-2028.

Ngày 02 tháng 3 năm 2023 Công đoàn bộ phận Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đắk Glong tiến hành Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Đắk Nông, các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Ban kiểm tra CĐCS NHCSXH tỉnh Đắk Nông, Ban Giám đốc NHCSXH huyện và toàn thể CBĐVNLĐ NHCSXH huyện Đắk Glong.

Đại hội đã thông qua nội dung báo cáo tổng kết hoạt động CĐBP nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội khẳng định thời gian qua mặc dù hoạt động của Công đoàn bộ phận đã đi vào ổn định, xong vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Đắk Nông, sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chi bộ phòng giao dịch, Ban lãnh đạo Chuyên môn, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đoàn viên Công đoàn nên đã đạt được nhiều kết quả.

Lãnh đạo đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, luôn chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân viên chức và người lao động. Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh, tổ chức phát động một cách sâu rộng các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua 2 giỏi "Giỏi việc nước - giỏi việc nhà" trong nữ công nhân viên chức, phong trào vươn lên vượt khó hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, phong trào từ thiện và phong trào xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra BCH lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí. Với nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trước nhiệm vụ chính trị đặt ra trong giai đoạn mới.

Đại hội xác định mục tiêu và khẩu hiệu hành động của CĐBP-NHCSXH huyện Đắk Glong trong nhiệm kỳ tới là Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” tất cả vì người nghèo và các đối tượng chính sách, nhằm xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội; vì sự phát triển bền vững của NHCSXH và tổ chức Công đoàn, tất cả vì năng suất và chất lượng, kỷ cương, trí tuệ, đoàn kết thống nhất.

Đại hội cũng giao cho BCH lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028 căn cứ vào nghị quyết Đại hội, kết hợp với tình hình thực tiễn tại NHCSXH huyện Đắk Glong và các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách pháp luật Nhà nước và cơ chế của ngành, để cụ thể hoá thành nghị quyết, có mục tiêu và giải pháp để thực hiện nghị quyết Đại hội CĐBP- NHCSXH huyện Đắk Glong lần thứ VI.

Đại hội Công đoàn Bộ phận NHCSXH huyện Đắk Glong lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028 đứng trước vận hội lớn, với rất nhiều thuận lợi song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Đại hội kêu gọi toàn thể CBĐVNLĐ hãy ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đắk Glong trong sạch vững mạnh toàn diện./.

Bài và ảnh: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đắk Glong.

 

Tin nổi bật Tin nổi bật