|
  • :
  • :

CHÀO MỪNG THÁNG 3 - CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN HUYỆN ĐẮK GLONG NĂM 2023

Chủ đề đối thoại: “Vai trò của thanh niên huyện Đắk Glong trong công tác chuyển đổi số” gắn với học tập và lao động, hăng hái, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng huyện Đắk Glong ngày càng giàu mạnh”.

Tập tin đính kèm

Tin nổi bật Tin nổi bật