QĐ-Thu hồi đất của ông Lương Tiến Nhẫn, xã Quảng Sơn, Đăk Glong

QĐ-Thu hồi đất của ông Lương Tiến Nhẫn, xã Quảng Sơn, Đăk Glong

Tập tin đính kèm

Tin nổi bật Tin nổi bật