Vv bổ sung vốn, danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản; dự toán chi thường xuyên và điều chỉnh dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

Vv bổ sung vốn, danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản; dự toán chi thường xuyên và điều chỉnh dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2022

Tập tin đính kèm

Tin nổi bật Tin nổi bật