|
  • :
  • :

Ban hành Quy chế tiếp công dân của TT HĐND và đại biểu HĐND huyện Đăk Glong khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban hành Quy chế tiếp công dân của TT HĐND và đại biểu HĐND huyện Đăk Glong khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026

undefined

Xem danh sách chi tiết


Tin nổi bật Tin nổi bật