Các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai từ tháng 01/2016 đến ngày 10/11/2016

 

STT

Tên và địa chỉ của tổ chức sử dụng đất có vi phạm

Địa chỉ khu đất có vi phạm

Thời điểm thanh tra, kiểm tra

Nội dung, hình thức và mức độ vi phạm

Diện tích đất vi phạm (m2)

Kết quả xử lý vi phạm

Thời điểm đã xử lý

Hình thức,mức độ xử

 

1

Công ty TNHH Vi Hồng

( Thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận)

 

Xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

 

Tháng 01/2016

 

Chậm đăng kí biến động đất đai

 

 70.019 m2

 

Ngày 27/01/2016

- Xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 15/QĐ-XPHC

- Phạt tiền với số tiền 4.000.000 đồng.

 

 

2

 

Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo

(Số 19 Trần Anh Tông, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định).

 

Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

15/8/2016

 

- Không thực hiện đăng kí biến động đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

300 m2

 

 300 m2

 

 

Ngày 25/8/2016

- Xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 100/QĐ-XPHC.

- Tổng tiền phạt cho 02 hành vi vi phạm: 10.000.000 đồng.

 

 

3

 

DNTN Qúy

( thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn)

 

 Thôn Tân Thành 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

16/8/2016

 

- Không thực hiện đăng kí biến động đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

 648,4 m2

 

15.594 m2

 

 

 

Ngày 08/9/2016

- Xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 110/QĐ-XPHC.

- Tổng tiền phạt cho 02 hành vi vi phạm: 14.000.000 đồng.

 

4

 

Ông Phạm Văn Hoàng

 

 

Tổ 7, khu vực 4, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

 

 10/11/2016

 

Tự ý chuyển mục đích đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp.

 

03 ha

 

Ngày 22/11/2016

- Xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 160/QĐ-XPHC.

- Phạt tiền với số tiền 15.000.000 đồng.