Danh sách người phát ngôn của UBND huyện Đăk Glong

1. Ông Trần Nam Thuần - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

2. Ông Nguyễn Văn Hợp - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

3. Ông Đoàn Văn Phương - HUV, Phó chủ tịch UBND huyện.