Thông báo v/v công khai Quyết định phê duyệt phương án BT, HT, TĐC công trình: Hồ chứa nước Đăk N'Ting; hạng mục: Đầu mối, lòng hồ, tràn dâng, tuyến kênh (đợt 5).

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thông báo v/v công khai Quyết định phê duyệt phương án BT, HT, TĐC công trình: Hồ chứa nước Đăk N'Ting; hạng mục: Đầu mối, lòng hồ, tràn dâng, tuyến kênh (đợt 5).

Tập tin đính kèm

Tin nổi bật Tin nổi bật