Nghị quyết 13/HĐND huyện về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Tài liệu đính kèm: Tải về

Nghị quyết 13/HĐND huyện về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Tập tin đính kèm

Tin nổi bật Tin nổi bật