|
  • :
  • :

Đắk Glong triển khai áp dụng thí điểm sáng kiến cải cách hành chính “ngày không viết” và “ngày không hẹn”

Đắk Glong triển khai áp dụng thí điểm sáng kiến cải cách hành chính “ngày không viết” và “ngày không hẹn”

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính Nhà nước một cách nhanh, gọn, chính xác, đúng quy định, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong triển khai áp dụng thí điển sáng kiến cải cách hành chính “ngày không viết” và “ngày không hẹn” trên địa bàn như sau:

Toàn cảnh cuộc họp về công tác CCHC
Toàn cảnh cuộc họp về công tác CCHC huyện Đắk Glong

 Ngày thực hiện: Thứ 4 hàng tuần (bắt đầu từ ngày 01 tháng 3 năm 2023)  Thời gian áp dụng: Trong giờ hành chính.

Các danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại Bộ phận một cửa huyện, đó là TTHC đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; TTHC đăng ký xóa thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; TTHC đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Về danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại UBND xã Quảng Khê, đó là TTHC xác nhận tình trạng hôn nhân.

                                                                  

                                                  Thanh Thanh

                                                                                      Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Đắk Glong

 

Tin nổi bật Tin nổi bật