HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ ĐẮK SOM PHÁT HUY VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN huyện, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND xã Đắk Som, Hội LHPN xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đắk Glong để triển khai thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã.

Trong những năm qua, Hội LHPN đã thực hiện tốt công tác ủy thác nguồn vốn vay từ NHCSXH huyện, triển khai thực hiện theo hợp đồng ủy thác đã ký kết như: Thực hiện tốt công tác bình xét cho vay được công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc lãi đúng hạn, tích cực thực hiện công tác kiểm tra giám sát tới hoạt động của Tổ TK&VV, kiểm tra sau khi cho vay nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả nguồn vốn vay.

Đến ngày 30/4/2024 Hội phụ nữ xã đang nhận ủy thác với tổng số dư nợ đạt 30.214 triệu đồng, với 450 hộ vay tại 9 Tổ TK&VV. Không có nợ quá hạn và nợ khoanh. Nguồn vốn vay đã giúp cho hội viên, nhân dân có vốn để đầu tư chuồng trại, cây trồng vật nuôi, sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình kinh tế được triển khai. Từ đó thu hút giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hội viên và nhân dân.

Bà H’ Bèo Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Hội LHPN xã đã luôn thực hiện tốt công tác truyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và NHCSXH về hoạt động tín dụng chính sách; Thực hiện tốt các công việc nhận ủy thác đã ký với NHCSXH huyện, tham gia trực giao dịch cùng NHCSXH tại điểm giao dịch xã nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đến giao dịch với NHCSXH được thuận lợi; Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hoạt động Tổ TK&VV, tập trung tới việc bình xét vay vốn công khai dân chủ, đúng đối tượng; Chỉ đạo các tổ vay vốn thực hiện tốt công tác tuyên truyền để hộ vay, người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm nhằm tạo lập nguồn vốn cho vay trên địa bàn; Chỉ đạo các Tổ TK&VV nâng cao chất lượng hoạt động của tổ vay vốn, củng cố kiện toàn kịp thời các tổ yếu kém.

Hằng năm, bên cạnh việc phối hợp với NHCSXH thì Hội LHPN xã Đắk Som cũng thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn riêng cho  Ban quản lý các Tổ TK&VV do Hội quản lý nhằm giúp nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý vốn từ đó giúp nâng cao chất lượng tín dụng đối với nguồn vốn do Hội quản lý.

Hội phụ nữ xã Đắk Som tham dự tập huấn nghiệp vụ cho Ban quản lý Tổ TK&VV

Hội LHPN quản lý 9 Tổ TK&VV, mặc dù một số bác Tổ trưởng tuổi đã cao, nhưng các bác luôn rất nhiệt tình tận tâm, bám sát chỉ đạo của hội đoàn thể cấp trên, hướng dẫn của ngân hàng để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Từ việc thực hiện tốt công tác nhận ủy thác với NHCSXH huyện của Hội LHPN xã Đắk Som đã giúp cho nhiều hội viên, nhân dân sử dụng vốn vay hiệu quả, tăng thu nhập vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm, giảm nạn tín dụng đen, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.

Bài và ảnh: NHCSXH huyện Đắk Glong

Đánh giá bài viết này