Đắk Glong: Họp bàn các giải pháp tăng thu tiền sử dụng đất

Đắk Glong: Họp bàn các giải pháp tăng thu tiền sử dụng đất

Sáng ngày 31/5/2024, Phó Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Phương đã chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp tăng thu tiền sử dụng đất; lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch tăng thu tiền sử dụng đất.

Phó chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Phương yêu cầu các phòng, ban đơn vị, UBND các xã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu tiền sử dụng đất đạt chỉ tiêu đề ra

Theo báo cáo, năm 2024, UBND huyện giao dự toán thu ngân sách từ tiền sử dụng đất theo Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 là 10 tỷ đồng, tuy nhiên tính đến ngày 14/3/2024 thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện mới chỉ đạt 18,02%. Nguyên nhân được xác định là do vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất;  khó khăn về quy định của pháp luật khi tách thửa do chuyển mục đích sử dụng đất; thị trường đất đai; việc xác định giá đất cụ thể để tính giá khởi điểm khi nhà nước đấu giá quyền sử dụng đất. Cụ thể, tại các xã Quảng Sơn, Đắk Ha, Quảng Khê, Đắk Som phần lớn diện tích đều thuộc quy hoạch Bô xít, do đó việc chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở, đất thương mại dịch vụ đều khó triển khai, đặc biệt trên địa bàn xã Đắk Som, Quảng Khê, Đắk Plao khu vực thuộc ranh thu hút đầu tư phát triển du lịch, riêng xã Đắk plao có tới 99% diện tích quy hoạch đất thuộc ranh 8000 ha. Hiện tại ranh 8000 ha này vẫn chưa được tháo gỡ do đó chưa có cơ sở cho phép đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất…

Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thu tiền sử dụng đất

Tại cuộc họp, đại diện các phòng, ban đơn vị, UBND các xã đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp cụ thể để tăng thu tiền sử dụng đất như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến luật về đất đai, tài chính về đất đai cho người sử dụng đất; Rà soát, vận động người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo tinh thần phục vụ, xử ký nghiêm cán bộ công chức, viên chức, người lao động có thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính; đồng thời thành lập Tổ hỗ trợ chuyển mục đích sử dụng đất nhằm hướng dẫn hỗ trợ gia hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thự hiện quy trình thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất theo kế hoạch. Tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm….

T/h: Lại Tuyến – Trung tâm VH-TT &TT huyện Đắk Glong

Đánh giá bài viết này