|
  • :
  • :

Trao đổi của phóng viên với ông Vũ Xuân Tân, Giám Đốc Trung tâm y tế huyện Đắk Glong về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Trao đổi của phóng viên với ông Vũ Xuân Tân, Giám Đốc Trung tâm y tế huyện Đắk Glong về việc đẩy mạnh  công tác chuyển đổi số

Ông Vũ Xuân Tân, Giám đốc Trung tâm y tê huyện Đắk Glong
Ông Vũ Xuân Tân, Giám Đốc Trung tâm y tế huyện Đắk Glong

Phóng viên:  Thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dan cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, giai đoạn 2022- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tạo điều kiện cho người dân khám chữa bệnh, Trung tâm y tế huyện đã phối hợp với BHXH huyện để sử dụng CCCD gắn chíp trong khám chữa bệnh BHYT ? Thưa ông

Ông Vũ Xuân  Tân: Ngay từ đầu năm 2022, thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, giai đoạn 2022- 2025 và tầm nhìn đến năm 203, Trung tâm y tế huyện Đắk Glong đã triển khai ứng dụng việc chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn huyện. Trong đó, có việc triển khai sử dụng CCCD thay cho thẻ BHYT trong khám, chữa bệnh. Đồng thời, đã thực hiện mô hình “ Bệnh án điện tử” giúp bệnh nhân có thông tin ngay trong “ Bệnh án điện tử” này. Bên cạnh đó, Trung tâm y tế huyện Đắk Glong đã phối hợp với BHXH huyện trong việc không dùng thẻ BHYT. Trong chương trình tiêm chủng mở rộng hay tiêm vác xin Covid-19, Trung tâm y tế huyện Đắk Glong cũng đã thực hiện ngay việc định danh phần mềm điện tử trên phần mền hệ thống Quốc gia

          Ngoài ra, Trung tâm y tế huyện Đắk Glong đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Đắk Glong để thực hiện việc người dân đến khám, chữa bệnh không dùng tiền mặt. Đây cũng là sáng kiến mới của đơn vị, qua đó giảm sự chờ đợi, phiền hà khi người dân đến khám chữa bệnh.

Phóng viên: Việc chuyển đổi số để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ông có thể cho chúng tôi biết về kết quả ấn tượng mà đơn vị đã đạt được ?

Ông Vũ Xuân  Tân: Trong năm 2022 cũng như 2 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện đã có trên 60% người dân đến khám, chữa bệnh không dùng thẻ BHYT. Đối với người bệnh không phải dùng tiền mặt để đóng viện phí tại Trung tâm mà dùng quét mã QRcod để thanh toán viện phí

Phóng viên: Hướng tới mục tiêu Ngành y tế  số, thời gian tới, Trung tâm y tế sẽ triển khai  giải pháp nào, thưa ông ?

          Ông Vũ Xuân  Tân: Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, đối chiếu lại các tài khoản định danh trên phầm mềm điện tử Quốc gia; tiếp tục hoàn thiện những đối tượng chưa có tài khoản định danh trên hồ sơ điện tử , qua đó giúp người dân đi bất kỳ đâu cũng khám, chữa bệnh được mà không cần thẻ BHYT.

Phóng viên: Xin cám ơn ông  !

 

                                                                  Thanh Hiền- Thanh Thanh

                                                          Trung tâm VHTT&TT huyện Đắk Glong

Tin nổi bật Tin nổi bật