Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông

Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Khê, Huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông.

Email: Vanphongdakglong@gmail.com

Điện thoại: 0966 60 4848 (Chánh Văn phòng)