Lời đầu tiên, thay mặt UBND huyện Đắk Glong, Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn đến Trang thông tin điện tử huyện.