1.Tên đơn vị: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glong, Đăk Nông

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1 Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glong

Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Đức Hải

Phó Chánh Văn phòng: Bà Đỗ Thị Tuyết

Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Đức Thọ

2.2 Các chuyên viên, nhân viên:

Chuyên viên tổng hợp 1: Ông K'Sam

Chuyên viên tổng hợp 2: Ông Phùng Văn Kế

Chuyên viên tổng hợp 3 (TN&TKQ): Bà Lê Thị Thu

Chuyên viên tổng hợp 4 (TN&TKQ): Bà Nguyễn Thị Hồng

Kế toán: Ông Phan Ngọc Đệ

Văn Thư 1: Bà Lê Thị Kim Li

Văn thư 2: Bà Phan Thị Hồng