1. Tên đơn vị hành chính: Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1 Đảng ủy xã:

Bí thư Đảng ủy: Ông Võ Văn Việt

Phó Bí thư thường trực: Ông Y' Xuân

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã: Ông Phạm Văn Tĩnh

2.2 Hội đồng nhân dân xã:

Chủ tịch HĐND: Ông Phạm Văn Tĩnh

Phó chủ tịch HĐND: Bà Hoàng Thị Điệp

2.3 Ủy ban nhân dân xã:

Chủ tịch UBND xã: Ông Lê Đình Tuấn

Phó chủ tịch UBND xã: Ông Hoàng Thái Tự