1. Tên đơn vị hành chính: Ủy ban nhân dân xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1 Đảng ủy xã:

Bí thư Đảng ủy: Ông Lưu Hồng Vân

Phó Bí thư thường trực: Ông Lê Công Trung

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã: Ông Lý Văn Hòe

2.2 Hội đồng nhân dân xã:

Chủ tịch HĐND: Ông Lý Văn Hòe

Phó chủ tịch HĐND: Ông Nghiêm Anh Tuấn

2.3 Ủy ban nhân dân xã:

Chủ tịch UBND xã: Ông Nguyễn Tiến Duẫn

Phó chủ tịch UBND xã: Ông Trần Ngọc Thuận

Phó chủ tịch UBND xã: Ông Nguyễn Vĩnh Trường