Thông báo thu hồi giấy chứng nhận QSD đất ông Giàng Seo Dìn và bà Lý Thị Dủng, xã Đăk Som, Đăk Glong

Thông báo thu hồi giấy chứng nhận QSD đất ông Giàng Seo Dìn và bà Lý Thị Dủng, xã Đăk Som, Đăk Glong

Tập tin đính kèm

Tin nổi bật Tin nổi bật