Thông báo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; công trình: đường giao từ Quốc lộ 28 nối với đường liên xã Quảng Khê, Đăk Ha huyện ĐăkGLong

Thông báo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; công trình: đường giao từ Quốc lộ 28 nối với đường liên xã Quảng Khê, Đăk Ha huyện ĐăkGLong

Tập tin đính kèm