QĐ-xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Văn Phường, xã Đăk Ha, Đăk GLong

QĐ-xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Văn Phường, xã Đăk Ha, Đăk GLong

Tập tin đính kèm