QĐ-Thu hồi GCNQSD đất ông Tăng Văn Sáng- xã Đăk Nia, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông

QĐ-Thu hồi GCNQSD đất ông Tăng Văn Sáng- xã Đăk Nia, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông

Tập tin đính kèm