QĐ-phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư quanh hồ thôn 4, xã Quảng khê, Đăk Glong

QĐ-phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư quanh hồ thôn 4, xã Quảng khê, Đăk Glong

Tập tin đính kèm