Kế hoạch thực hiện Đề án ổn định dân di cư tự do giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện ĐăkGlong

Kế hoạch thực hiện Đề án ổn định dân di cư tự do giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện ĐăkGlong

Tin nổi bật Tin nổi bật