Kế hoạch thu hồi đất,điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để xây dựng các trục đường khu Trung tâm văn hóa, xã Quảng Khê, Đăk Glong

Tập tin đính kèm