|
  • :
  • :

BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02, năm 2023

Tài liệu đính kèm: Tải về

BÁO CÁO
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 01
và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02, năm 2023

Tập tin đính kèm

Tin nổi bật Tin nổi bật