SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
4
4
4
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Tra cứu Thủ tục hành chính
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 TTHC lĩnh vực tài viên và hành nghề quản lý , thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền của Sở Tư Pháp
Xem word online
2 TTHC sử đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc thảm quyền Sở Tư pháp
Xem word online
3 Thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản và phát hành xuất bản
Xem word online
4 Quyết định
Xem word online
5 Quyết định ban hành TTHC về lao động, việc làm, tiền lương
Xem word online
6 TTHC lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Xem word online
7 Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo CCHC huyện Đắk Glong
Xem word online
8 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện, cấp xã
Xem word online
9 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (thay thế TTHC: Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa).
Xem word online
10 Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính (thay thế các TTHC: Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm).
Xem word online