QĐ thu hồi giấy chứng nhận QSD đất Bà Lê Thị Ninh, huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

QĐ thu hồi giấy chứng nhận QSD đất Bà Lê Thị Ninh, huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Tập tin đính kèm

Tin nổi bật Tin nổi bật