QĐ-phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác chuẩn bị đầu tư, công trình nâng cấp đường liên xã Đăk Som-ĐăkNang-Đăk Măng, Đăk Glong

QĐ-phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác chuẩn bị đầu tư, công trình nâng cấp đường liên xã Đăk Som-ĐăkNang-Đăk Măng, Đăk Glong

Tập tin đính kèm