Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ bà Vũ Thị Minh Huệ, TP Buồn Ma Thuột, Đăk Lăk

Thông  báo từ chối giải quyết hồ sơ bà Vũ Thị Minh Huệ, TP Buồn Ma Thuột, Đăk Lăk

Tập tin đính kèm