Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ TTHC của Ông Nguyễn Ngọc Núi, xã Quảng Khê, ĐăkGlong

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ TTHC của Ông Nguyễn Ngọc Núi, xã Quảng Khê, ĐăkGlong

Tập tin đính kèm