CV-chuyển trả hồ sơ chuyển nhượng QSD đất của Ông Phan Thanh Hải, xã Đăk Ha, Đăk GLong

CV-chuyển trả hồ sơ chuyển nhượng QSD đất của Ông Phan Thanh Hải, xã Đăk Ha, Đăk GLong

Tập tin đính kèm