Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
1
3
0
7
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web

TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, ANQP SAU 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN ĐẮK GLONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020I. Kinh tế văn hóa - xã hội, ANQP sau 10 năm hình thành và phát triển

Huyện Đắk Glong được thành lập theo Nghị định số 82/NĐ-CP ngày 27/6/2005 của Chính phủ; chính thức ra mắt ngày 16/8/2005. Ngày đầu mới thành lập toàn huyện có 06 xã, 49 thôn, bon; dân số 20504 nghìn người, với 21 dân tộc anh em. Sau khi thành lập, Đảng bộ và chính quyền huyện gặp rất nhiều khó khăn và thách thức: xuất phát điểm nền kinh tế thấp, kết cầu hạ tầng yếu kém, địa hình trải rộng và chia cắt phức tạp; tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 63,9%); dân số của huyện đa số là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 76,8% dân số), mặt bằng dân trí thấp; điều kiện, trình độ kỹ thuật sản xuất của nhân dân còn lạc hậu. Tình trạng du canh, du cư, phá rừng làm nương rẫy khá phổ biến, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 5,07 triệu đồng/ năm. Các cơ quan, ban ngành của huyện chưa có trụ sở làm việc; tất cả cán bộ, công chức đều phải làm việc ở khu trụ sơ tạm; đội ngũ cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở phần đông mới ra trường, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác còn hạn chế, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố dễ gây mất ổn định, dễ phát sinh điểm nóng.

sau 10 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn vươn lên của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh; Đắk Glong đã đạt những kết quả khả quan, kinh tế liên tục tăng trưởng cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Văn hóa - xã hội đạt nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm ổn định, giữ vững; hệ thống chính trị được kiện toàn cũng cố vững chắc "lòng Dân, ý Đảng" được tăng cường.

Trong phát triển kinh tế, huyện đã chỉ đạo nhân dân tập trung chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mạnh dạn xây dựng các mô hình trong sản xuất nông, lâm nghiệp hiệu quả; các xã có địa hình tương đối bằng phẳng tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, trồng cây cafe, tiêu, cây ăn trái, trồng rừng,... các xã có vùng thung lũng đẩy mạnh gieo trồng lúa nước, ngô,... nhờ nguồn sáng lan tỏa từ các Chủ trương, Nghị quyết hợp lòng dân, Đắk Glong đã từng bước bứt phá đi lên một cách tự tin và vững chắc.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (giai đoạn 2005 - 2015) trung bình đạt 13,62%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp tăng 11,9%, công nghiệp - xây dựng tăng 20,67%; Thương mại - Dịch vụ tăng 21,94%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 23,19 triệu đồng/năm ( từ 5,07 triệu đồng/người năm 2005, lên 23,19 triệu đồng/ người năm 2015); cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tích cực, từ chỗ sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yết trong cơ cấu kinh tế, đến nay tỷ trọng nông nghiệp đã giảm xuống còn 69,36%; công nghiệp - xây dựng từ 10,38% năm 2005, đến nay đã tăng lên 12,98%; Thương mại - Dịch vụ từ 14,44% năm 2005, đến nay đã tăng lên 17,66%.

sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, chuyển dần từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, đẩy nhanh xóa đói, giảm nghèo. Sản lượng lương thực hàng năm đều tăng; cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển biến tốt, hầu hết các hộ dân đều trồng trọt, chăn nuôi các loại cây, con giống cho sản phẩm giá trị kinh tế cao, xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp chất lượng cao như: Thanh Long ruột đỏ; Ổi Đài Loan; Khoai lang nhật, trồng dâu nuôi tằm có hiệu quả kinh tế; năng suất của các loại cây trồng chủ lực như bắp, lúa cafe đã tăng lên đáng kể; từ năm 2005 đến nay trồng được 2.961,2 ha rừng các loại góp phần nâng độ che phủ của rừng lên 58%. Đã cuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp, kinh tế trang trại, vườn hộ cho hiệu quả kinh tế khá cao và đang có triển vọng tốt.

Sản xuất Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ được quan tâm đầu tư phát triển nên đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại chỗ, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Giá trị sản xuất tăng bình quân 15%/năm, năm 2015 giá trị sản xuất đạt 1900 tỷ đồng, tăng 1.674 tỷ đồng so với năm 2005.

Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư theo hướng lồng ghép các chương trình, mục tiêu bảo đảm tính đồng bộ, nhất là cá công trình phục vụ dân sinh, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổng mức đầu tư toàn xã hội 10 năm đạt 3.800,985 tỷ đồng, mức đầu tư từ ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước (tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2005 - 2010 là 365 tỷ 592 triệu đồng, giai đoạn 2010-2015 là 3435,393 tỷ đồng). Đến nay, hệ thống đường giao thông được đầu tư xây dựng phục vụ tốt cho việc đi lại, giao thương và sản xuất của người dân, có 95,5% số thôn, bon có điện lưới quốc gia , có 72,05% hộ dân đã được sử dụng điện; có 86 hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Nhiều công trình lớn có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội được đầu tư hoàn thành (các công trình khu Trung tâm hành chính huyện, công trình thủy điện Đắk N' Teng; thủy điện Đồng Nai 3,4,...) đã đưa vào sử dụng và đang từng bước phát huy hiệu quả.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống cá dân tộc trên địa bàn theo định hướng của Đảng " xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc", xây dựng mô hình "Hội nghệ nhân dân gian" bài trừ các hủ tục lạc hậu, tạo môi trường văn hóa, tinh thần lành mạnh cho người dân, xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát  triển văn hóa và giải quyết các vấn đền xã hội. Nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều hơn, công tác giảm nghèo đạt được những kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, trung bình từ 5 - 7%/năm, từ 66,94% đến nay còn 44,21%.

Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo được huyện đặc biệt quan tâm và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng, hoàn thiện mạng lưới trường lớp học theo hệ thống giáo dục quốc dân. Đến nay, toàn huyện có 39 trường/445 phòng học, 14.634 học sinh, đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, và đào tạo nguồn nhân lực ở địa phương. Sau 10 năm phát triển đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến lớp đạt 96,6%, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, phong trào thi đua 2 tốt được nhân rộng, số giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp năm sau cao hơn năm trước.

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên; đội ngũ y , bác sĩ, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh được đầu tư. Các trương chình mục tiêu quốc gia về y tế, sức khỏe sinh sản, dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ - chăm sóc - giáo dục trẻ em, phụ nữ ... tiếp tục được triển khai hiệu quả. Phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển sâu rộng, đều khắp; an sinh xã hội được bảo đảm, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ, các hoạt động nhân đạo, từ thiện thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Tiềm lực quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo dảm. Khu vực phòng thủ của huyện, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng và cũng cố vững chắc để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong 10 năm qua, huyện Đắk Glong sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; quyết tâm phấn đấu; quyết liệt, bền bỉ, bên vững, tập trung cụ thể hóa các nghị quyết thành các chỉ tiêu cụ thể đẻ chỉ đạo thục hiện có hiệu quả; phấn dầu đến năm 2020 huyện Đắk Glong trở thành địa phương có kinh tế - xã hội ổn định, phát triển ngang bằng các địa phương khác trong tỉnh, trong khu vực.

Có thể nói, 10 năm xây dựng và phát triển, bộ mặt của huyện Đắk Glong vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức, song cũng hiện hữu nhiều cơ hội thuận lợi để hứa hẹn những thành công mới. Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đắk Glong tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết một lòng, nêu cáo ý chí trự lực, tự cường; không ngừng đổi mới, quyết tâm xây dựng quê hương Đắk Glong vững bước hòa nhịp cùng toàn tỉnh Đắk Nông và cả nước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập; vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mịnh".

II. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN ĐẮK GLONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

sau 10 năm hình thành và phát triển, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ huyện luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo,... vì vậy, đã đề ra được nhiều chương trình, kế hoạch, chỉ thị và Nghị quyết sát thực với thực tiễn địa phương, nhờ đó huyện Đắk Glong đã đạt được những thành quả quan trọng, góp phần tích cực vào mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của tỉnh Đắk Nông. Trong thời gian tới, nhắm phát huy thế mạnh, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức huyện đề ra một số định hướng sau:

1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống két cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Quan tâm phát triển kinh tế tập thể; khai thác có hiệu quả và phát huy thế mạnh của các ngành, các lĩnh vực, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài huyện để phát trienr kinh tế với tốc độ cao và bền vững.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng công tác đào tạo nghề; tăng cường ứng dụng khoa học và coongn ghệ vào sản xuất, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước cấp huyện và cấp cơ sở, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã  hội.

4. Tiếp tục lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt đôạng cửa Mặt trận Tổ quốc và ccas đoàn thể chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và các tổ chức hội, xây dựng và phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng huyện Đắk Glong giàu đẹp,m văn minh.

5. Tăng cường xây dựng thực hiện có hiệu quả cá chủ trương, biện pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động cử hệ thoogns chính trị; nâng cáo năng lực lãnh đạ, sức chiến đầu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chú ý: Tập trung thực hiện tạo bước đột phá như sau:

1. Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn theo quy hoạch, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triên các thương hiệu hàng hóa nông sản, trọng tâm là các loại cây công nghiệp, nhóm cây có lợi thế của địa phương.

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn./.

 
 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển