Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
1
3
1
2
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web

​CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND CÁC XÃ


1. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG KHÊ

​Stt ​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
1​ ​K' ĐỘ
​Bí thư Đảng ủy
​01661894535
​2 ​LÝ VĂN HÒE
​PBT Đảng ủy ​0969243366
3​ ​K'PỌT ​PBT Đảng ủy
​0917699603
4​ ​K'KÂN
​CT HĐND ​01629430468
5​ ​K'KRANG ​PCT HĐND ​01665696788
​6 ​NGUYỄN HỮU KIỆN
​CT UBND ​0978654547
​7 ​TRẦN NGỌC THUẬN
​PCT UBND
​0979732777
8​ ​K'SIÊNG ​PCT UBND ​01636627777
​9 ​PHẠM XUÂN TUYẾN
​TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
​0986307079
​10 ​ K'HƠI
​XÃ ĐỘI TRƯỞNG
​0981003348
​11 ​VÕ TRẦN SANH
​CC KẾ TOÁN
​0973387208
​12 ​VÕ THỊ SÔNG LAM
​CC KẾ TOÁN
​0979732779
​13 ​NGUYỄN THỊ HỒNG
​CC VĂN HÓA
​0975007279
​14 ​NGUYỄN THỊ DUNG
​CC VĂN HÓA
​0975530428
​15 ​NGUYỄN THỊ UYÊN
​CC VĂN PHÒNG
​0935939018
​16 ​NGUYỄN THỊ THANH THẢO
​CC VĂN PHÒNG
​0962352233
​17 ​LÊ THỊ DUNG
​CC TƯ PHÁP
​0989435458
​18 ​NGUYỄN VĨNH TRƯỜNG
​CC TƯ PHÁP
​01649329057
​19 ​NGUYỄN ĐỨC THANH
​ĐỊA CHÍNH
​0934274972
​20 ​HỒ ĐÌNH THƠM
​ĐỊA CHÍNH
​0982642627
​21 ​NGHIÊM ANH TUẤN
​CT HỘI NÔNG DÂN
​0912212728
​22 ​H'LAN ​CT HỘI PHỤ NỮ
​01666790435
​23 ​NGUYỄN VĂN ĐIỆN
​CT HỘI CCB
​0974521378
​24 ​TRỊNH VĂN HAI
​BT ĐOÀN THANH NIÊN
​0982309233
​25 ​K'SIÊNG ​CT MTTQ
​26 ​HOÀNG THỊ THU THẢO
​HĐ ĐỀ ÁN 500
​0905408146

2. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
QUẢNG SƠN

​1
​ĐỖ NGỌC HIẾU
​CT.UBND XÃ ​0977047077
​2 Lê Đình Tuấn
​PCT.UBND XÃ ​0978016789
​3 ​K'MBÁT
PCT.UBND XÃ ​01677727369
​4 ​HOÀNG THỊ ĐIỆP
​PCT. HĐND XÃ ​01672526257
​5 ​BÙI THỊ HOA
​CT.MTTQ ​01693266009
​6 ​NUYỄN TIẾN THỊNH
BT ĐOÀN THANH NIÊN
​0989994811
​7 ​ĐÀO THỊ UYÊN
​CT. HỘI PHỤ NỮ XÃ
​01636311318
​8 ​K' SIÊNG ​CT. HỘI NÔNG DÂN
​0903566042
​9 ​NGUYỄN THÀNH CÔNG
​CT HỘI CỰU CHIẾN BINH
​0986928274
​10
​PHAN THỊ THANH HẢI
​CC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
​01634021902
​11 ​HOÀNG THỊ THÚY
​CC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ
​0949220408
​12 ​NGUYỄN VĂN TIẾN
​CC ĐỊA CHÍNH
​0987131001
​13 ​Y KÉ ​CC VĂN HÓA - XÃ HỘI
​14 ​K KRONG ​CC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
​01684854319
​15 ​ĐINH MINH TUẤN
​TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
​0977977134
​16 ​ĐỖ VĂN HẢI
​CHT.BCHQS XÃ
​0963399242
​17
​BÙI THANH TUẤN
​KẾ TOÁN
​18 ​NGUYỄN HỒNG BIỂU
​KẾ TOÁN TRƯỞNG
​0935860399
​19 ​TRẦN MINH BÁU
​CC ĐỊA CHÍNH XÃ
​0976721919
​20 ​VŨ VĂN TÂM
​CC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
​0943010469
21​ ​LÊ THỊ YẾN
​CC VĂN HÓA - XÃ HỘI
​01643034598
​22 ​PHAN VĂN DƯƠNG
​CC VĂN HÓA - XÃ HỘI
​0989483748
 
 3. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK MĂNG


​STT ​HỌ VÀ TÊN
​CHỨC VỤ
​SỐ ĐIỆN THOẠI
​1 ​PHẠM VĂN TĨNH
​CT UBND XÃ
​0905761068
​2 ​ĐOÀN CÔNG HOÀNG
​PCT UBND XÃ
​0974743236
​3 ​K' WANH
​PCT UBND XÃ ​01648550863
​4 ​ĐINH THỊ NGỌC
​CC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
​0974265755
​5 ​ĐỖ VĂN VƯƠNG
​KẾ TOÁN
​01647603999
​6 ​NGUYỄN MẠNH PHÙNG
​CHT BCH QUÂN SỰ XÃ
​0968261264
7​ ​K'DANG ​CC VĂN HÓA XÃ HỘI
​01263514607
8​ TRỊNH THỊ THÂN
​VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
​01682017617
9​ ​BÙI THỊ NHUNG
​CC VĂN HÓA XÃ HỘI
​0919732595
​10 ​NGUYỄN THỊ THỦY
​KẾ TOÁN
​0979144428
​11 ​K'LIÊNG ​CC TƯ PHÁP HỘ TỊCH
​0962264928
​12 NGUYỄN THÀNH TRUNG
​CC ĐỊA CHÍNH
​0977630944
​13 ​NGUYỄN THỊ VUI
​VĂN THƯ LƯU TRỮ
​0964796439
​14 ​LỤC VĂN XAO
​ĐỊA CHÍNH XÃ
​01636694456
​15 ​VŨ CÔNG THOA
​CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
​0942830076
 
4. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK HA

​1 ​NGUYỄN ĐỨC CHIẾN
CHỦ TỊCH
0988855284​
​2 ​PHẠM QUANG QUYẾT
​PHÓ CHỦ TỊCH
​0985903779
​3 ​K'ĐOAN ​PHÓ CHỦ TỊCH
​01295272126
​4 ​K'THUỐT ​CC VĂN HÓA - XÃ HỘI
​01635710649
​5 ​NGUYỄN THỊ THỦY
VĂN THƯ
​0948952199
​6 ​LỮ THANH TRỌNG
​CC TƯ PHÁP HỘ TỊCH ​0963763607
​7 ​NGUYỄN THỊ MINH TÂM
​KẾ TOÁN
​0984949993
​8 ​K'KIM ​CC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
​01216611121
​9 ​TÔ HOÀI ĐẮC
​CC ĐỊA CHÍNH
​0944561048
​10 ​NGUYỄN THỊ THU
​CC VĂN HÓA XÃ HỘI
​0915180179
​11 ​NGUYỄN THỊ HÒA
​KẾ TOÁN
​0912767962
​12 ​NGUYỄN ĐỨC THANH
​CC ĐỊA CHÍNH
0934274972
​13
 
5. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK SOM

1 ​K'LÔNG
​BÍ THƯ
​0986.270.758
​2 ​PHẠM NGỌC THANH
​PHÓ BÍ THƯ
​0986,872,209
​3 ​K'TANG CT HĐND​ ​0963,603,989
​4 ​K'ĐỨC ​PCT HĐND ​01688,601,626
​5 ​ HOÀNG HUY TÙNG
​CT UBND ​0983,316,288
​6 ​K'TÈM ​PCT UBND
​0978,654,672
​7 ​H'BÈO ​CT HỘI PHỤ NỮ
​0983,703,824
​8 ​K'KRONG ​CTMT TQVN
01666.901.328​
​9 ​PHAN ĐÌNH MẠO
​BT ĐOÀN THANH NIÊN
​0987,875,831
​10 ​MA VĂN BÌNH
​CT HỘI CỰU CHIẾN BINH
​0983,387,752
​11 ​ĐINH VĂN HẢO
​CT HỘI NÔNG DÂN
​0973,545446
​12 ​K'SRAI ​VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
​0989.689.963
​13 ​ĐÀO THỊ HIỆP
VĂN PHÒNG THỐNG KÊ ​0905.95.96.90
​14 ​LẠI VĂN SANG
VĂN PHÒNG THỐNG KÊ 0967,414,426​
​15 ​HỒ QUÝ LIỆU
​TƯ PHÁP
​0973.686.764
​16 ​NGUYỄN CAO CƯỜNG
​TƯ PHÁP
​01626,646,234
​17 ​Y GIN MLO ​TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
​0942,34,34,37
​18 ​LA VĂN DŨNG
​ĐỊA CHÍNH
​0982,441,299
​19 ​ĐƯỜNG CÔNG ĐỨC
​ĐỊA CHÍNH
​0888,666,638
​20 ​NGUYỄN ĐÌNH PHÚ
​KẾ TOÁN
​01659,615,777
​21 ​TRẦN THỊ TRÀ MY
​KẾ TOÁN
​0968,299,379
​22 K'BẢY
​VĂN HÓA THÔNG TIN
​01687.947.089
​23 PHẠM VĂN THÍCH
​XÃ ĐỘI TRƯỞNG
 

6. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG HÒA
 
​1
TẠ ĐÌNH HẢI
​BT-CTHĐND ​0988490512
​2
​LỤC VĂN ĐỨC
​PHÓ BÍ THƯ
​01669104433
​3 ​LỤC THỊ MAI
​PCTHĐND - BT ĐTN ​01664176779
​4 ​CHU VĂN THÉN
​CT.MTTQ ​01636345510
​5 ​PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO
​CT.HLHPN ​0983911288
​6 ​NGUYỄN THỊ NGOAN
​CT.HND ​01627572075
​7 ​SĂR DƠNG ỐT
CT.HCCB​ ​01684475716
​8 ​NGUYỄN BÁ THỦY
​CT.UBND ​0919392028
​9 ​VI VĂN THỘC
​PCT.UBND ​0906749507
​10 ​LÊ XUÂN MẠNH
​PCT.UBND 0902266113​
​11 ​Y BIN ​XÃ ĐỘI TRƯỞNG
​01653983137
​12 ĐINH CÔNG HOÀNG
​TRƯỞNG CÔNG AN
0975070468​
​13 ​NGUYỄN HỮU HOẢN
VĂN PHÒNG​ ​0983075130
​14 ​NGUYỄN THỊ CƯỜNG
​VĂN PHÒNG
​0985158873
​15 NGUYỄN THỊ DIỆU TRÂM
TƯ PHÁP
01669106161
​16 MAI VĂN NINH
TƯ PHÁP
0932409181
​17 LÊ THỊ NGUYỆT
ĐỊA CHÍNH
0975525402
​18 LỤC VĂM SAO
ĐỊA CHÍNH
01636694456
​19 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
VĂN HÓA
​0985514710
​20 NGUYỄN TRUNG HIẾU
VĂN HÓA
01683747675
​21 NGUYỄN VĂN QUÝ
KẾ TOÁN
0988913773
​22 MAI VĂN HÙNG
KẾ TOÁN
01267197617
​23 HÀ VĂN THIỆN
HD ĐỀ ÁN 500
0986072770
 

7. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK PLAO

​1
K'LỚ
​BT. ĐẢNG ỦY
​0985954783
​2 ​LÊ KHẮC HẢI
​PBT.ĐẢNG ỦY
​0989441356
​3 ​LỤC VŨ TRƯỜNG LUYÊN
PBT.ĐẢNG ỦY 0973779658​
​4 ​K'LANG ​CT.HĐND 01688602090​
​5 ​K'NGA ​PCT.HĐND ​0986998052
​6 ​NGUYỄN ĐỨC HẢI
​CT.UBND ​0905050681
​7 ​K'TAM ​PCT.UBND ​01695360073
​8 ​LỤC VĂN MÈN
​CT.MTTQ ​0982389305
​9 ​K'NAM ​BT ĐOÀN
​01665063911
​10 ​TRẦN ĐỨC TIẾN
​CT.HCCB ​0984605941
​11 ​K'Y ĂNG
​CT.HND ​0979785261
​12 ​H'GÙNG ​CT.HPN ​01655688548
​13 ĐẶNG QUANG CẢNH
​CC ĐỊA CHÍNH
​0989890333
​14 ​HÀ VĂN TUYỀN
​CC ĐỊA CHÍNH
01636513988​
​15 ​ĐÀM THỊ THU THỦY
​VĂN HÓA
​0976252219
​16 ​LÊ VĂN HÀO
​VĂN HÓA
​01648178885
​17 ​PHÙNG THỊ NHUNG
​CC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ
​0968142909
​18 HOÀNG THỊ THU MINH
CC VĂN PHÒNG THỐNG KÊ 01683111194​
​19
​LÊ THỊ CHUNG
​CC TÀI CHÍNH KÊ TOÁN
​0978899344
​20 ​NGUYỄN VĂN BẢY
CC TÀI CHÍNH KÊ TOÁN 0965773636​
​21 ​LỲ BÁ NÊNH
​CC TƯ PHÁP HỘ TỊCH
​01636395080
​22 ​K'THÈM ​XÃ ĐỘI TRƯỞNG
​01666461965
​23 QUAN VĂN CHÀI
​TƯ PHÁP HỘ TỊCH
​01698442197
​24 ​NGUYỄN BÁ ĐẠT
​PTRƯỞNG CA (HUYỆN TC)
​0916242425
​25 ​TRƯƠNG XUÂN KHOA
​ĐỊA CHÍNH ĐỀ ÁN 500
​01654867699
 

 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển