SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
4
4
4
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Root 04.09.2020 08:43

Định hướng phát triển

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, trên cơ sở dự báo tình hình, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, những cơ hội và thách thức, Đảng bộ huyện Đăk Giong đê ra phương hướng, mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020 - 2025: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý tài nguyên, dân cư, xây dựng nông thôn mới gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đưa huyện Đắk Giong thoát nghèo vào năm 2025.


Số lượt người xem: 10 Bản in Quay lại