SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
4
4
4
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở tỉnh Đắk Nông theo từng đơn vị bầu cử (thứ tư, 05.05.2021 16:08)
Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đắk Glong khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử (thứ ba, 27.04.2021 09:10)
phê duyệt chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Quảng Hòa (thứ ba, 06.04.2021 09:32)
Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu riêng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tiểu đoàn 301/Trung đoàn 994 thuộc bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thứ hai, 05.04.2021 08:05)
Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông - Đơn vị bầu cử số 4 (huyện Đắk Glong) (thứ tư, 31.03.2021 10:11)
phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Quảng Khê (thứ tư, 31.03.2021 08:27)
Phát động thi đua đợt cao điểm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện (thứ ba, 30.03.2021 15:44)
Thành lập khu vực bỏ phiếu và lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp Nhiệm kỳ 2021-2026 (thứ năm, 25.03.2021 14:00)
Quy định mức chi, thời gian hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Đắk Nông (thứ ba, 23.03.2021 09:18)
thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Đắk Glong (thứ ba, 09.03.2021 08:52)

TIN ĐÃ ĐƯA