Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
1
3
1
3
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Liên kết web
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK GLONG

I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN


1. Chủ tịch UBND huyện - Ông Vũ Tá Long


 

Vu Ta Long - CT UBND huyện.png

Họ và tên: Vũ Tá Long

Sinh năm: 1969

Quê quán: xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Chỗ ở hiện nay: Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 05013.540.483

  

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của UBND huyện.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:


Công tác nội chính: Quốc phòng – An ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; thi hành án dân sự; tư pháp, thanh tra; xử lý hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức tiếp dân; giải quyết khiếu nại tố cáo của tổ chức, công dân.


Công tác nội vụ: tổ chức bộ máy biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, công tác cán bộ, công chức, viên chức (cấp huyện và cấp xã); công tác cải cách hành chính, chính quyền địa phương, địa giới hành chính; công tác thi đua, khen thưởng.


Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm và quỹ dự trữ của địa phương trình Hội đồng nhân dân  quyết định; kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ở địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định; kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương trình Hội đồng nhân dân quyết định.


Chỉ đạo những nhiệm vụ lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng an ninh. Quyết định những giải pháp đặc biệt quan trọng, có tính chất đột phá về chỉ đạo điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch UBND huyện thấy cần phải trực tiếp xử lý.


Giữ mối quan hệ với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện.


Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo của huyện theo các lĩnh vực liên quan.2. Phó Chủ tịch

- Ông Trần Nam Thuần

Tran Nam Thuan - PCT UBND huyen.jpg

Họ và tên: Trần Nam Thuần

Sinh năm: 1970

Quê quán: Trung Lê, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Chỗ ở hiện nay: Tổ 4, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 05013.540.483

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các ngành, lĩnh vực sau:

Công tác xây dựng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lĩnh vực giao thông vận tải; khoa học công nghệ, phát triển thương mại – dịch vụ; phát triển hạ tầng đô thị, điện lực, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình do huyện và xã làm chủ đầu tư.


Tổ chức tiếp dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân về các lĩnh vực được phân công.


Quản lý các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện theo lĩnh vực được phân công phụ trách.


Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo của huyện trên các lĩnh vực được phân công. Theo dõi việc đền bù những công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư.


Nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

3. Phó Chủ tịch

- Ông: Nguyễn Văn Hợp


II. THÀNH VIÊN UBND HUYÊN

 

Stt Họ tên​ ​Chức vụ, đơn vị công tác
1 Nguyễn Hữu Tấn
HUV , Trưởng phòng tài chính -kế hoạch
2
Đoàn Văn Phương HUV , Chánh văn phòng UBND
​3 ​Đoàn Trung Kiên
​HUV , Trưởng Phòng Nội Vụ
​4 Thái Doãn Hợp
HUV, Trưởng Phòng Lao Đông Thương Binh Và Xã Hội
5
Ma Tuấn Xuân
HUV, Trưởng Phòng Y Tế
​6 Trần Quốc Hiên
​HUV , Chánh Thanh Tra
7 Nguyễn Hồng Thanh
HUV , Trưởng Phòng GD & ĐT
​8 Hoàng Trung Diện
​HUV , Trưởng Phòng Dân Tộc
​9 Đặng Văn Hướng
HUV, Trưởng Phòng Tư Pháp
10 Lưu  Hồng Vân HUV
​11 ​Trần Văn Tiến
​HUV , Trưởng Phòng Kinh Tế Hạ Tầng
​...

...


III. DANH SÁCH CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

​Stt ​Họ  và tên
​Chức vụ
​Số điện thoai


1​ ​Đoàn văn Phương
​Chánh Văn phòng
0984438544
2​ ​Nguyễn văn Hùng
​Phó Chánh Văn phòng
0974888785

​3 Hồ Lê Hạnh Thông
​Phó Chánh Văn phòng
0986590252
​4 ​Lưu Thị Dung
Chuyên Viên
0963070404
​5 ​Trịnh Văn Phương
​Kế toán
0976567868
​6 Đỗ Thị Tuyết
​Chuyên viên
​0983995426
​7 ​Nguyễn Đức Thọ
​Chuyên viên
​0973023636
​8 Trần Văn Đáp
​Chuyên viên
0935130226
​9 Phan Thị Mến
Nhân viên
0975615874
​10 ​Phạm Thị Nga
​Chuyên viên
0946042045
​11 Nguyễn Thanh Dương
​Nhân viên CNTT
0902434271
​12 ​Lê Thị Thu
Văn Thư
0964828866
​...


......


...


 
2. PHÒNG THANH TRA HUYỆN
​Stt Họ và tên​ ​Chức vụ
Số điện thoại​
1​ ​Trần Quốc Hiền
​Chánh Thanh tra
​05013.540.449
2​ ​Nguyễn Văn Kiện
​Phó Chánh Thanh tra
​05013.540.449
3​ ​Hoàng Đức Tám
​Thanh tra viên
​05013.540.449
4​ ​Cù Xuân Sang
​Thanh tra viên
​05013.540.449
​5 Lê Thị Mai
​Kế Toán
​05013.540.449
​...
​...
​....
....​
 
3. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
​Stt Họ và tên
​Chúc vụ
​Số điện thoại
​1 ​Nguyễn Hữu Tấn
​Trưởng phòng
​05013.540.163
​2 ​Bùi Văn Hường
​Phó Trưởng Phòng
​05013.540.163
​3 ​Nguyễn Ngọc Mai
​Phó Trưởng Phòng
​05013.540.163
​4 ​Nguyễn Thị Hường
​Kế Toán
​05013.540.163
​5 ​Nguyễn Văn Nam
​Chuyên viên
​05013.540.163
​6 ​Nguyễn Đình Nam
​Chuyên viên
​05013.540.163
​7 ​Nguyễn Thị Thanh Xuân
​Chuyên viên
​05013.540.163
​8 ​Đinh Quốc Huy
​Chuyên viên
​05013.540.163
9
​Phạm Xuân Trường
​Nhân viên
​05013.540.163
 
4. PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
​Stt ​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
​1 ​Thái Doãn Hợp
​Trưởng phòng
​05013.704.257
​2 ​Nguyễn Đức Thành
​Phó Trưởng phòng
​05013.540.257
​3 ​Vũ Anh Khái
​Chuyên viên
​05013.540.257
​4 ​Đỗ Như Phương
​Chuyên viên
​05013.540.257
​5 ​Lê Ngọc Thuận
​Chuyên viên
​05013.540.257
​6 ​Nguyễn Văn Nhã
​Chuyên viên
​05013.540.257
​7 ​Nguyễn Thị Thủy
​Phó Trưởng Phòng
​05013.540.257
​8 ​Trịnh Văn Biên
​Bảo vệ ​05013.540.257
 
5. PHÒNG Y TẾ
Stt
​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
​1 ​Ma Tuấn Xuân
​Trưởng phòng
​05013.540.518
​2 ​Lầu Thị Mậu
​Chuyên viên
​05013.540.518
​3 ​Nguyễn Đức Vinh
​Chuyên viên
​05013.540.518
​4 ​Nguyễn Thị Ký
​Nhân viên
​05013.540.518
 
6. PHÒNG NỘI VỤ
Stt​ ​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
​1 ​Đoàn Trung Kiên
​Trưởng Phòng
​0901.938.879
2​ ​Nguyễn Tiến Duẩn
​Phó Trưởng phòng
​0901.938.879
​3 ​Nguyễn Thị Kim Thanh
​Phó Trưởng Phòng
​0901.938.879
​4 ​Lê Văn Tuân
​Chuyên viên
​0901.938.879
​5 ​Lương Văn Dũng
​Chuyên viên
​0901.938.879
​6 ​Nguyễn Hoàng Sơn
​Chuyên viên
​0901.938.879
​7 ​Nguyễn Thị Thùy Dung
​Nhân viên
​0901.938.879
 
7. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
​Stt ​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
​1 ​Nguyễn Hồng Thanh
​Trưởng phòng
​05013.540.476
​2 ​Phan Minh Tuấn
​Phó Trưởng phòng
​05013.540.476
​3 ​Lê Đại Thành
​Phó Trưởng Phòng
​05013.540.476
​4 ​Trần Ngọc Lĩnh
​Kế Toán
​05013.540.476
​5 ​Nguyễn Trọng Thu
​Chuyên viên
​05013.540.476
​6 ​Nguyễn Mạnh Hùng
​Chuyên viên
​05013.540.476
​7 ​Trần Thị Thanh Nga
Văn thư
​05013.540.476
​8 ​NGuyễn Thị hằng Nga
​Chuyên viên
​05013.540.476
​9 ​Lâm Thị Xuyền
​Chuyên viên
​05013.540.476
​10 ​Nguyễn Thị Hằng
​Chuyên viên
​05013.540.476
​11 ​Nguyễn Thị Hà
​Chuyên viên
​05013.540.476
​12 ​Nguyễn Bá Ngọc
​Chuyên viên
​05013.540.476
13
​Phạm Thế Công
​Lái xe
​05013.540.476
 
8. PHÒNG DÂN TỘC
​Stt ​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
1​ ​Nguyễn Tôn Đông Khoa
Phó ​Trưởng phòng
​05013.540.236
​2 Hoàng Thị Mỵ
Chuyên Viên
​05013.540.236
...​


...​


 
9. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Stt
​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
1​ Mai Văn Tùng
Phó Trưởng Phòng
05013.540.446
​2 ​Nguyễn Ngọc Thoại
​Phó Trưởng phòng
​05013.540.446
​3 K'Bình
Chuyên viên
05013.540.446
​4 ​Nguyễn Thị Thu Hà
​Kế toán
​05013.540.446
​5 ​Hoàng Văn Đồng
​Chuyên viên
​05013.540.446
... 
10. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
​Stt ​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
1​ ​Trần Văn Tiến
​Trưởng phòng
​05013.540.456
​2 ​Trương Công Định
​Phó Trưởng phòng
​05013.540.456
​3 ​Phạm Văn Duẩn
​Phó Trưởng phòng
​05013.540.456
​4 ​Nguyễn Hữu Thành
​Chuyên viên
​05013.540.456
​5 ​Trần Quang Trí
​Chuyên viên
​05013.540.456
​6 ​Sử Viết Cường
​Chuyên viên
​05013.540.456
 
11. PHÒNG TƯ PHÁP
​Stt ​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
​1 ​Đặng Văn Hướng
​Trưởng phòng
​05013.540.443
​2 ​Nguyễn Thị Hồng
​Phó Trưởng phòng
​05013.540.443
3
Nguyễn Đình Dũng
Nhân viên
​05013.540.443
... 
12. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
​Stt ​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
​1 ​Phạm Hồng Thái
​Trưởng phòng
0905845585
2​ ​Phạm Văn Tưởng
​Phó Trưởng phòng
​0987358359
3​ ​Trần Thị Vân Anh
​Phó Trưởng phòng
​0982642655
​4 ​Lại Duy Trung
​Chuyên viên
​0972300004
​5 ​Nguyễn Văn Hòa
​Chuyên viên
​0984127484
​6 ​Phan Văn Hiền
​Chuyên viên
​0905052605
​7 ​Nguyễn Văn Tuyến
​Nhân viên
​097585484
​8 ​Lương Hoài Nam
​Nhân viên
​0966846779
​9 ​Lê Quý Đôn
​Nhân viên
​0976366034
 
13. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
​Stt ​Họ và tên
​Chức vụ
​Số điện thoại
1​ ​Lưu Hồng Vân
Nhân Viên
​0905471964
​2 ​H' Hiền
​Phó Trưởng phòng
0914256951
​3 Đường Công Chiến
​Nhân Viên
0914075113
​4 ​Lê Thị Hà
​Nhân viên
​01684050034
​5 Lê Vinh Kiên
Nhân viên
​01674959703
​6 Tăng Thị Hường
​Nhân viên
​01223481039
​7 ​Trần Thị Thúy  Kế toán
​0941091457
​8 ​Đinh Sỹ Thìn   Lái xe
​01645664416
​9 Trần Văn Ngọc
Nhân viên 0962891773
​10
Đào Xuân Biền
Nhân viên
​0974239090
​11 ​Vũ Xuân Trường
​Nhân viên
​01647503845
​12 ​Lầu Bá Tu
​Nhân viên
​01635179246
...


...

... 
 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển